Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document dat opgesteld wordt door een notaris na het overlijden van een persoon, dit gebeurt op verzoek van de nabestaanden. Alleen een notaris mag een dergelijk document opstellen, dit is de enige manier waarop dit juridisch geldig is. In de verklaring van erfrecht wordt vermeld wie de overleden persoon is, of hij of zij ook een testament heeft nagelaten en zo ja, wat de bepalingen uit het testament zijn. Het is dus een document dat duidelijkheid schept wat betreft de afwikkeling van de financiële zaken na een overlijden. Het is daarmee erg handig voor allerlei instanties, maar natuurlijk ook voor de familie die achterblijft. Het geeft hen veel duidelijkheid over hoe de zaken afgehandeld moeten worden. In de verklaring van erfrecht wordt ook vastgelegd wie de erfgenamen zijn en, als dat nodig is, wie van de erfgenamen gemachtigd is om de zaken van de overleden persoon af te handelen in naam van de anderen. Dit laatste kan erg handig zijn bij het afwikkelen van zaken, dan kan een persoon dit op zich nemen en hoeven de anderen zich hier niet mee bezig te houden. Het is dus van groot belang wat er in de verklaring van erfrecht staat en het is daarom ook erg belangrijk dat deze goed opgesteld wordt.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Waarom hebt u nu een verklaring van erfrecht nodig? Is een testament niet voldoende? In veel gevallen niet. Ieder persoon in Nederland staat bij verschillende instanties ingeschreven en heeft accounts bij instellingen en rekeningen bij banken. Als iemand komt te overlijden, dan krijgen banken daar bijvoorbeeld automatisch bericht van. Natuurlijk wilt u als erfgenamen graag bij de bankrekeningen kunnen, om bijvoorbeeld het geld te kunnen verdelen. Zonder een verklaring van erfrecht zal een bank de rekeningen echter niet zomaar vrij geven. Zij moeten immers zeker weten dat ze te maken hebben met de juiste personen en dat zij het niet aan iemand vrijgeven die hier geen recht op heeft. Doordat in de verklaring van erfrecht door een notaris vastgelegd wordt wie de erfgenamen zijn, kunnen banken er zeker van zijn dat zij de rekening ter beschikking stellen aan de juiste persoon. Alleen daarom is het dus al erg belangrijk om over een verklaring van erfrecht te beschikken. Daarnaast is dit document ook handig op het moment dat u te maken krijgt met andere instanties. Bijvoorbeeld met het pensioenfonds van de overledene. Als achterblijvende partner hebt u vaak recht op partnerpensioen. Dit zal echter niet zomaar aan u uitgekeerd worden, pensioenfondsen willen, net als banken, zeker weten dat zij het niet aan de verkeerde mensen uitkeren. Ook zij vragen daarom om een verklaring van erfrecht voordat zij het partnerpensioen uitkeren. En dit geldt voor nog veel meer officiële instanties, in veel gevallen zult u gevraagd worden deze papieren te overleggen voordat u zaken in naam van de overledene af kunt handelen. Betekent dit nu dat het verplicht is om een dergelijk document op te laten stellen? Nee, dat is het zeker niet, er is nergens vastgelegd dat u dit moet laten doen. Maar zoals uit bovenstaande voorbeelden duidelijk is geworden, is het dus wel heel erg handig om over een verklaring van erfrecht te beschikken. Zonder dit document wordt het erg lastig om de benodigde zaken af te handelen.

Zorgvuldige procedure

Zoals gezegd kunt u een verklaring van erfrecht alleen op laten stellen door een notaris. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat deze papieren alleen opgesteld kunnen worden op verzoek van de erfgenamen, het wordt niet automatisch gedaan en ook niet iedereen kan het zomaar aanvragen. De procedure voor de verklaring van erfrecht loopt vervolgens als volgt:

  • de notaris raadpleegt de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens om er zeker van te zijn dat de persoon in kwestie daadwerkelijk overleden is
  • vervolgens wordt het Centraal Testamenten Register geraadpleegd om na te gaan of er een testament beschikbaar is en zo ja, wie hierin als erfgenamen aangemerkt worden
  • de erfgenamen worden geïnformeerd over hun rechten, hun plichten en de mogelijkheden
  • er wordt een beslissing genomen door de nabestaanden over het al dan niet accepteren van de nalatenschap of het weigeren hiervan, in geval van grote schulden is het laatste natuurlijk de beste keus
  • aan de hand van het overlijdensbewijs, het trouwboekje en de adresgegevens van de erfgenamen wordt vervolgens de verklaring van erfrecht opgesteld

Bij een goede notaris krijgt u als nabestaanden eerst een vrijblijvend gesprek over de gevolgen van het overlijden op fiscaal gebied en over de manier waarop bovengenoemde allemaal in het werk gaat. Het is immers altijd belangrijk om eerst over alle benodigde informatie te beschikken voordat u een beslissing neemt over dergelijke belangrijke zaken. Aan de hand van dit eerste gesprek kunt u bepalen of u een verklaring van erfrecht wilt laten opstellen. Zij er meerdere erfgenamen, dan is het belangrijk dat u in goed overleg een van deze personen aanwijst als gemachtigde voor de rest. Dat maakt het afwikkelen van de zaken een stuk gemakkelijker. Natuurlijk zijn dit allemaal zaken waar u hopelijk niet te vaak mee te maken krijgt en waar u dus ook weinig verstand van hebt. Gelukkig kan een goede en zorgvuldige notaris u goed helpen en goed informeren over alles wat er komt kijken bij een verklaring van erfrecht en bij het testament.

WBSO: investeren in onderzoek en ontwikkeling

Nederland is een land waar veel mogelijk is. Je hebt de vrijheid om een opleiding te volgen en te solliciteren waar je maar wilt. Ook een eigen bedrijf opzetten wordt niet alleen toegestaan, maar ook op diverse manieren gestimuleerd. Het is echter niet gemakkelijk om een bedrijf te runnen, eigenaren komen snel in financiële problemen als er eens een tegenvaller is, vooral als het bedrijf net is opgezet. Een investering in je bedrijf kan daarom afschrikken, zelfs als je er het geld voor hebt. De wetenschap dat je laatste spaarcenten in je bedrijf verdwijnen terwijl er een kans is dat een flinke tegenvaller voor je faillissement kan zorgen, leidt tot een terughoudende houding van veel ondernemers. Maar gelukkig worden ondernemers door de Nederlandse overheid op verschillende manieren ondersteund. Er zijn verschillende soorten toelagen en subsidies waar een ondernemer aanspraak op kan maken. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat ondernemers bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen investeren in nieuwe producten of apparatuur die het bedrijf nodig heeft. Dit kan ervoor zorgen dat het bedrijf beter loopt en meer omzet kan maken. Dit leidt tot een beter ondernemersklimaat en heeft een positieve invloed op de Nederlandse economie. Een van de subsidies waar een ondernemer aanspraak op kan maken, is de WBSO. Dit staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je als ondernemer onderzoek doet naar technologische ontwikkelingen, technische producten of programma’s ontwikkelt en innoveert in je productieproces. Jaarlijks maken er zo’n 14.000 ondernemers aanspraak op de WBSO. Het doel van deze subsidie is het stimuleren en mogelijk maken van onderzoek en ontwikkeling, ook wel speur- en ontwikkelingswerk genoemd. hier wordt steeds vaker de Engelse afkorting R&D voor gebruikt, die staat voor Research and Development. Bij bijna alle bedrijven maakt R&D wel een deel uit van de strategie, omdat een bedrijf zoveel mogelijk winst wil maken en daarom zo productief en effectief mogelijk probeert te zijn. Door het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe strategieën kan een bedrijf vernieuwingen ontwikkelen en doorvoeren waar de effectiviteit door wordt verhoogd.

WBSO: aanvragen en gebruiken

Als je voor je bedrijf een investering wilt doen, technologische ontwikkelingen gaat doorvoeren of programma’s of producten gaat ontwikkelen of op een andere manier wilt innoveren, kun je dus aanspraak maken op de WBSO. De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een verlaging van je loonkosten. Met de WBSO krijg je subsidie op de loonkosten van je eigen werknemers die zich met het speur- en ontwikkelingswerk bezig houden. In de vorm van een lagere loonbelasting die je voor deze werknemers moet afdragen, word je tegemoet gezien voor je onderzoek en investering in nieuwe kennis. Je kunt 50 procent van de loonkosten van deze werknemers vergoed krijgen, maar las je een starter bent kan het percentage zelfs oplopen tot 60 procent. Ook als je zelfstandig ondernemer bent en dus geen personeel hebt, kun je als je meer dan 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk besteedt in aanmerking komen voor de WBSO subsidie. Dit wordt verrekend in de zelfstandigenaftrek. Je kunt de subsidie aanvragen via de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op de website wordt duidelijk uitgelegd wat de subsidie precies inhoudt en hoe je het kunt aanvragen. Op de website vind je ook een aanvraagprogramma dat je kunt downloaden, waarmee je de WBSO kunt aanvragen. Als je meer informatie wilt kun je dat hier ook vinden.

Hulp en advies van WBSOburo

Veel zelfstandig ondernemers en bedrijven kunnen aanspraak maken op de WBSO, maar weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. In zulke gevallen is het raadzaam om iemand in de hand te nemen die je hierbij kan helpen. WBSOburo is een bedrijf dat online zijn diensten aanbiedt en je kan helpen met het aanvragen van de WBSO subsidie. Het bedrijf helpt met de aanvraag van de subsidie en vraagt hiervoor een bedrag van 5% van het toegekende subsidiebedrag, met een minimum van 500 en een maximum van 1750 euro. De kosten zijn transparant en duidelijk en de subsidie komt op deze manier het beste terecht. Je betaalt geen onnodig hoge kosten voor een tussenpersoon en bovendien hoef je niets te betalen als blijkt dat je de subsidie niet toegekend krijgt. Er wordt begonnen met het opstellen van de WBSO-aanvraag, in samenwerking met jou. WBSOburo regelt de communicatie met de RVO, waardoor je zelf bijna niks hoeft te doen. Je ontvangt het informatiepakket over de WBSO, waar veel informatie en handige tips in staan om een goed WBSO dossier op te bouwen. Ook krijg je een Exel-programma, waarin je heel gemakkelijk de uren kan bijhouden die aan het speur- en ontwikkelingswerk worden besteed. Ook krijg je de handleiding voor WBSO en aanvullende informatie over de regeling. Daarnaast word je persoonlijk op de hoogte gehouden als je een nieuwe aanvraag kunt indienen en is het mogelijk om altijd je documenten met betrekking tot de WBSO online te bereiken middels de online inlogmodule. Een groot voordeel van het inhuren van het WBSOburo is dat je volledige service krijgt voor een duidelijk en laag tarief. Je krijgt pas een factuur als je aanvraag voor de subsidie is goedgekeurd en als je niets wordt toegekend, hoef je ook niets te betalen: no cure, no pay. Op deze manier blijft het hoofddoel van de subsidie intact: jou als zelfstandig ondernemer of jouw bedrijf stimuleren innovatief te zijn, na de denken en efficiënter te worden in wat je doet. 

Kiezen voor een minilening

Een minilening is een lening die je afsluit voor een niet al te hoog bedrag (je kunt denken aan 300, 400, 500, 600 of 700 euro) en deze leningen zijn handig voor incidentele uitgaven. Een gevolg van de economische crisis is dat veel mensen hun reserves hebben moeten aanspreken: ze hebben hun spaargeld opgebruikt, omdat hun inkomen gewoonweg omlaag ging. Als er nu iets onverwachts gebeurt hebben ze geen geld om een tegenslag op te vangen. Je kunt hierbij denken aan:

  • Een kapotte wasmachine die absoluut vervangen moet worden omdat alles met de hand wassen je nog overspannen zal maken.
  • Een dakgoot die naar beneden stort en die absoluut gemaakt moet worden voordat er sprake is van lekkage en de schade die daar weer bij komt kijken.
  • Er gaat iets kapot aan je auto, terwijl je er welke elke dag mee naar je werk moet rijden.

In dat soort situaties is het afsluiten van een minilening erg gemakkelijk. Je kunt snel geld lenen door zo een lening af te sluiten op het internet. Je hoeft niet aan veel voorwaarden te voldoen en kunt gelijk een aankoop doen, de garage betalen of de dakgoot laten repareren. kijk op http://www.echtsnelgeldlenen.nl voor meer info over de minilening.

Terugbetalen van een minilening

Natuurlijk moet je dat minikrediet op een gegeven moment wel gaan afbetalen: houd daar rekening mee! Maak voordat je ja zegt tegen een lening een overzicht van je financiën: wanneer moet je het bedrag hebben afbetaald en gaat dat je lukken? Als het toch niet lukt, wat zijn dan de consequenties? En reken ook uit hoeveel jee deze minilening gaat kosten. Geld lenen kost immers altijd geld. Bereken wat jij aan rente gaat betalen in euro’s (niet in procenten, dat is wat abstract voor veel mensen). Maak een weloverwogen keuze en lees je goed in.

[Read more…]